Regionservice

Vill du jobba extra? Hos Regionservice kan du jobba extra inom en stor variation av serviceyrken.

Just nu provar Regionservice en ny rekryteringsmetod. Man frångår den traditionella en och en-metoden och bjuder istället in flera kandidater samtidigt och låter dem börja dagen med att mingla tillsammans, för att sedan vandra mellan olika stationer med olika uppgifter. #litebättrevarjedag #tillsammans #medglädje Länk till artikeln i bion.

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare.