Regionservice

Vill du jobba extra? Hos Regionservice kan du jobba extra inom en stor variation av serviceyrken.

Regionservice är Västra Götalandsregionens interna serviceorganisation. Genom att samordna och standardisera service och låta den utföras av en förvaltning med service som spetskompetens, vill regionen öka kvaliteten och nyttan.
Läs mer om Regionservice>

Våra medarbetare frigör tid för vårdpersonalen genom att ansvara för livsmedlen på vårdavdelningen. På så sätt får vårdpersonalen mer tid att vårda, det blir bättre kontroll över livsmedelshygienen och matsvinnet minskar. Hur bra är inte det? Läs artikeln om LiV, Livsmedel i vården, länk i bion. #litebättrevarjedag #tillsammans #medglädje