Regionservice

Servicenämnden sammanträder på Hjälpmedelscentralen Skövde idag - dagen innehöll bland annat en intressant dragning om vårt miljöarbete av vår miljöstrateg Lena samt en rundvandring i Hjälpmedelscentralens lokaler.

Regionservice kan service. Vi vet vad vi gör och vikten av att det görs rätt. Det är en av förutsättningarna för en livsviktig vård och för det goda livet. Med oss blir Västra Götalandsregionen tryggare.