Interna konsulttjänster

Följande tjänster levereras av Administrativ konsultservice

  • Administrativ koordinator
  • Heromarapportör

Följande tjänster levereras av Kompetenscentrum:

  • Projektledning och projektstyrning (projektkontor)
  • Förändringsledning och verksamhetsutveckling
  • HR 
  • Controlling