Interna konsulttjänster

Följande tjänster levereras av Administrativ konsultservice

  • Administrativ koordinator
  • Ekonomikonsult
  • Heromarapportör
  • Rekryteringsstöd

Följande tjänster levereras av Kompetenscentrum:

  • Projektledning och projektstyrning (projektkontor)
  • Förändringsledning och verksamhetsutveckling
  • HR 
  • Controlling
Senast uppdaterad: 2018-11-23 15:21