HR-specialist

Internkonsulterna inom HR erbjuder bred och djup kunskap inom HR-området och VGR.

Våra HR-konsulter har kompetens inom alla HR-processer, men även inom projektledning och förändringsledning.

Exempel på pågående uppdrag är löneöversyn, lönekartläggning, rekrytering och projektstöd.

Konsulterna är tillgängliga för både förvaltningar och bolag i VGR. Uppdragen är alltid tidsbestämda.

Kontakta oss för mer information och dialog om hur vi kan hjälpa dig med dina behov.

Generella HR-frågor

Är du medarbetare som har generella frågor kring inom HR-området, så som personal, lön och så vidare? Frågor av denna art kan inte besvaras av oss.

Johan Hoff Brattberg

Enhetschef

Telefonnummer

Astrid Voegelen Jensen

Telefonnummer

Samordnare