Bokningscentraler och informationsdiskar

Ny leverantör av resebyråtjänster

Från den 8 oktober 2017 har Västra Götalandsregionen en ny leverantör av resebyråtjänster, Lingmerths. Detta innebär att alla bokningar av resor och logi måste gå via Lingmerths. Det nya avtalet gäller för alla förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen.

Lokala rutiner

I de fall förvaltningar har egna rutiner kvarstår dessa fortfarande. De verksamheter som använder egna resebokare ska alltså fortfarande göra detta. Självbokning omfattar inte dessa förvaltningar.

Så bokar du via e-post

Fyll i blanketten för bokning av resa och logi, och skicka den via funktionen ”E-posta här” i blanketten eller mejla blanketten till E-postadress.

Särskild blankett för Närhälsan

Observera att blanketten ovan inte fungerar för Närhälsans medarbetare. Använd istället Word-mallen som finns på Närhälsans intranät under:
För dig som chef/anställd/Boka tjänsteresa

Så bokar du via telefon

  • Ring 010-441 05 00, välj knappval 1
  • Ha alltid beställar-ID och FE-nummer till hands (utan uppgifterna kan du inte boka). Saknar du beställar-ID och FE-nummer kontaktar du din närmsta chef.

Kontakt

E-post: E-postadress
Webbplats: www.lingmerths.se/vgr 

För frågor kring Västra Götalandsregionens avtal, mejla E-postadress eller ring 010-441 02 00 (knappval 2). 

Senast uppdaterad: 2018-01-04 11:34