Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Om Tvätteriet Alingsås

Rena textilier - i rätt tid och till rätt plats

Tvätteriet Alingsås tvättar och efterbehandlar ca 37 ton tvätt per dygn och har ca 275 anställda. De försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter.

Tjänsten innebär att genomföra hela textilförsörjningsprocessen från avrop, tvätt och textilhantering till att tillhandahålla sterila textila flergångsprodukter. Vi tar också hand om extern och intern transport fram till avdelning och omklädningsrum samt bortforsling av tvätt från omklädningsrum till tvätteriet.

Miljöfrågorna är alltid i centrum på Tvätteriet Alingsås. Hela vårt arbete bygger på att göra så liten påverkan på miljön som möjligt.

Att använda flergångstextilier är i sig ett miljöval, men vi gör dessutom allt vi kan för att reducera användningen av skadliga kemikalier i tvättprocessen till ett minimum. Detsamma gäller användning av energi och vatten vid tvätt, energi vid uppvärmning och bränsleförbrukning vid transporter.

Tvätteriet Alingsås är miljöcertifierat enligt ISO 14001


Miljöpolicy

Vi vill medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att:

 • Efterleva alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och andra tillämpliga lagar och förordningar. 
 • Reducera miljöeffekterna med hjälp av bästa tillgängliga teknik där detta är ekonomiskt genomförbart.
 • Arbeta för en effektiv tvättprocess med låg tvättmedels-, vatten- och energiförbrukning.
 • Motivera våra medarbetare och kunder till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande.
 • Ställa miljökrav vid alla inköp och upphandlingar samt verka för att våra leverantörer tillhandahåller varor och tjänster i överensstämmelse med vår miljöpolicy.
 • Arbeta för att minimera och återföra våra restprodukter till materialkretsloppet.
 • Minimera transporternas miljöpåverkan.
 • Minimera textiliernas miljöpåverkan.
 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete och vår miljöprestanda.

Bra arbetskläder i sjukvården ska helst vara sådana att man knappt känner att man har dem på sig. Arbetskläder av textil är lätta, lediga, följsamma och de låter kroppen andas. Det går inte att kompromissa - bara riktigt hög kvalitet på textilierna kan ge de fördelarna.

Lika viktigt är det att arbetskläderna är säkra. Oavsett vad du arbetar med, ska de ge ett bra skydd både för patienterna och för dig som anställd.

En av de viktigaste aspekterna på säkerhet inom sjukvården, är att alla textilier hanteras på rätt sätt vid tvättningen. En kvalitetssäkrad tvättprocess är ett villkor för att kläderna ska bli mikrobiologiskt rena.

Kvalitet är en nyckelfråga för oss, framför allt med tanke på patient- och personalsäkerhet i sjukvården.

Tvätteriet Alingsås är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

Vår kvalitetspolicy

Rätt kvalitet är för Tvätteriet Alingsås (TvA) ett totalbegrepp vilket innebär: Rätt produkt i rätt mängd i rätt tid till rätt plats och till rätt pris.

Tvättprocessen är kvalitetssäkrad genom termisk desinfektion.

Vi ska tillgodose våra kunders behov, leverera snabbt och felfritt samt hålla en hög servicenivå.

Det är naturligt att följa upp våra kunders åsikter och erfarenheter. Det hjälper oss i vår strävan att ständigt utveckla och bli bättre i vårt kvalitetsarbete.

Vi skapar en god miljö och hållbar resursanvändning.

 

Tvätteriet Alingsås försörjer sjukvården inom Västra Götalandsregionen med tvätt, textilier och sterila produkter. 

Tvätteriet Alingsås

 • är ett tvätteri som erbjuder funktionsanpassade textila produktlösningar för rena miljöer
 • är ett effektivt och kvalitetssäkrat tvätteri. Verksamheten omfattar bland annat renrum som klarar de höga krav som sjukvården ställer
 • arbetar målmedvetet med miljö- och kvalitetsfrågor. Vår affärsidé är att med resurssnålt kretslopp som bas, erbjuda funktionsanpassade textila produktlösningar för rena miljöer
 • är miljö- och kvalitetscertifierat
 • är förnärvarande cirka 275 anställda och tvättar och efterbehandlar varje dygn cirka 37 ton textilier 
 • affärsstrategin bygger en effektiv process med så låg tvättmedels-, vatten- och energiförbrukning som möjligt. Kemikalier väljs utifrån den som har minst negativ inverkan på miljön

Produkterna vi levererar ska förädlas till den grad som kunden kräver, vilket betyder att de ska kunna användas direkt utan krav på ytterligare behandling.

Senast uppdaterad: 2021-04-26 08:48