Sortiment

Under Sortiment finns dokumentstöd för att underlätta val av produkt

  • REK-listor presenterar de produkter som rekommenderas av Västra Götaland, så kallade REK-produkter.
    REK-produkter bör förskrivas när patientens medicinska behov tillåter.
  • Sortimentskatalogerna innehåller fullständigt upphandlat sortiment inklusive REK-produkter
  • Översikter och jämförelsedokument
  • Sortimentsnytt publiceras vid förändringar i sortimentet
Senast uppdaterad: 2018-03-09 13:49