Koncept för förskrivarkompetens

Ett koncept är framtaget av enhet Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel i samarbete med representanter för olika förskrivande verksamheter inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Innehållet grundar sig på lagstiftning samt Västra Götalands reglering i handböcker, medicinska riktlinjer samt försörjningsavtal.

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/koncept-for-forskrivarkompetens/

Senast uppdaterad: 2018-06-21 14:45