Krav på SITHS-kort inloggning i Sesam LMN och webSesam

Inloggning via SITHS-kort i Sesam LMN och webSesam kommer att genomföras under kvartal tre 2019.
Efter införandet kommer det vara enda möjligheten att logga in i Sesam LMN och webSesam.
Ni bör kontrollera att alla som idag jobbar eller loggar in i Sesam LMN och webSesam har SITHS-kort samt att tangentbord eller dator har en kort-läsare.

Frågor skickas till:
LMNs funktionsbrevlåda
clp.regionservice@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2019-03-12 13:46