Införande av SITHS-kort för inloggning i Sesam LMN

Inloggning till Sesam LMN med hjälp av SITHS-kort planeras ske andra eller tredje kvartalet 2019.

Frågor skickas till:
LMNs funktionsbrevlåda
clp.regionservice@vgregion.se