Införande av SITHS-kort för inloggning i Sesam LMN

Införandet av inloggning till Sesam LMN med hjälp av SITHS-kort planeras till våren 2018. Lösningen kommer att vara det enda sättet att logga in i Sesam LMN. Mer information kommer att publiceras successivt.

Det är viktigt att de verksamheter som inte redan använder SITHS-kort för inloggning till andra system snarast säkerställer att alla användare av Sesam LMN har SITHS-kort och datorer med kortläsare för smarta kort.

Läs mer om SITHS-kort:
http://regionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/tjansteidservice/

Frågor skickas till:
LMNs funktionsbrevlåda
E-postadress 

 

Senast uppdaterad: 2017-11-07 17:05