Införande av SITHS-kort för inloggning i Sesam LMN

Inloggning till Sesam LMN med hjälp av SITHS-kort planeras ske under våren 2018. Det kommer då vara det enda sättet att logga in i Sesam LMN. Mer information kommer att publiceras.

Verksamheter som idag inte använder SIHTS-kort vid inloggning till andra system måste säkerställa att användare av Sesam LMN har SITHS-kort och kortläsare till sina datorer.

Läs mer om SITHS-kort:
http://regionservice.vgregion.se/RNS/administrativ-service/tjansteidservice/

Frågor skickas till:
LMNs funktionsbrevlåda
clp.regionservice@vgregion.se