Nutrition

                              
Sortimentskatalog
Nutrition 2018
          Vägledning nytt sortiment
och sondmatningstillbehör

Det är Hjälpmedelscentralen som hyr ut, sköter reperation och rekonditionering av nutritionspumpar i Västra Götaland.

Individuell förskrivning av pump och eventuell droppställning görs i Hjälpmedelscentralernas beställningssystem, webSesam.

Förskrivande enhet betalar hyra för pumpen och ser till att patienten får pumpen genom ett avgiftsfritt lån.

Förbrukningsmaterial till pumpen, såsom aggregat och ryggsäckar förskrivs i Sesam LMN.

Länk till webSesam

Månadskostnad Nutritionspump

Information om service och återlämning av pump (Länka till dokument)

Kontakt Hjälpmedelscentralen

Sortiment

För basbehov 
62905 Nutritionspump Amika Utgående
(Noggrannhet flödeshastighet ±7,0% och bolus vid ocklusion mindre än 5ml)

För särskilt behov
38954 Nutritionspump Flocare Infinity Utgående
(Noggrannhet flödeshastighet ±5,0%. Ingen automatisk bolus vid ocklusion)

72743 Nutritionspump Compat Ella
(Noggrannhet flödeshastighet ±5,0%)  

Droppställning
39383 Droppställning Nina med styrhandtag

Senast uppdaterad: 2018-11-20 15:07