Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Så här arbetar Hjälpmedelscentralen under Covid- 19

Konsultation

Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland finns på fyra orter, Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. På Hjälpmedelscentralen finns konsultationsteam som ansvarar för konsultationer, information, specialanpassningar och anpassningar. Konsultationsteamen medverkar även vid utbildningar, utvecklingsarbeten, visningar av aktuellt sortiment samt vid upphandling av hjälpmedel. I konsultationsteamen arbetar hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker. Hjälpmedelskonsulenterna är till sin grundprofession legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, sjuksköterskor eller logopeder.

Utifrån patientens behov och förutsättningar konsulterar förskrivaren Hjälpmedelscentralen angående val av hjälpmedel, anpassning eller specialanpassning. Hjälpmedelscentralens konsulenter är inte en remissinstans. Utprovning/ rådgivning kräver därför alltid en medverkande förskrivare. Konsultation som gäller en specifik patient beställs via arbetsorder i webSesam, konsultationsunderlag bifogas. Från och med 1 oktober 2020 kommer bokning av konsultation att ske på följande sätt på samtliga Hjälpmedelscentraler i regionen: 

Efter att Konsultationsarbetsorder inkommit till Hjälpmedelscentralen erbjuds förskrivare en tid för förväntningssamtal via mail. Förskrivaren har fem arbetsdagar på sig att bekräfta erbjuden tid. Förväntningssamtalet erbjuds alltid ca sju dagar framåt i tiden för att förskrivare ska få möjlighet att hinna bekräfta bokningen. Passar inte erbjuden tid kontaktar förskrivare assistent på Hjälpmedelscentralen för bokning av ny tid. Ibland kan det finnas möjlighet att få en tidigare tid än vad som erbjudits via mail.

Bekräftas inte den erbjudna tiden om fem arbetsdagar tas bokningen bort och förskrivare har själv ansvar för att ny kontakt tas med assistent på Hjälpmedelscentralen. Har ny kontakt inte tagits inom tre veckor makuleras arbetsordern.

Det finns olika alternativ för att utföra en konsultation. Det kan vara via telefon, besök på Hjälpmedelscentralen, konsultation online eller hembesök. Notera önskat alternativ på konsultationsunderlaget.

Flödesschema bokning konsultation  

 
 Guide till förskrivare vid val av arbetsorder 

 • Konsultation
  Väljs när du önskar hjälp i någon av förskrivningsprocessens faser med råd, förslag och individuella inställningar gällande hjälpmedel till en specifik patient. Bifoga alltid konsultationsunderlag i arbetsordern. Kom ihåg att ange vem som är betalare. Detta är särskilt viktigt om det gäller en förtroendeförskrivning/konsultation. Vilket som är ditt betalarnummer för hjälpmedel i webSesam kan kostnadsansvarig hjälpa dig med, det går inte att söka upp i webSesam. När du väljer konsultation ska du också välja tjänsteprodukt i en rullist. Detta val hjälper webSesam att styra konsultationen till rätt kompetens och att rätt betalare får fakturan.
 • Anpassning
  Det ingår i förskrivarkompetensen att kunna utföra sådana anpassningar som beskrivs i hjälpmedlets bruksanvisning/ brukarmanual/ förskrivarmanual. Denna arbetsordertyp används när du önskar teknikerhjälp att utföra en anpassning som kräver mer avancerad teknisk kompetens.

  Teknikern anpassar efter förskrivarens anvisning. På arbetsordern anger du exakt vad som ska göras (t.ex. balansera Cross rullstol genom att flytta drivhjul till läge B1 eller flytta upp fotplatta 15cm från golvnivå). Det är en justering inom gränserna för vad som är tillåtet och det ingår ingen rådgivning om lämpligaste anpassning eller utprovningshjälp – önskar du sådan hjälp ska du använda konsultation (även om det är teknikers hjälp du önskar).

  Om det inte går att ge exakta anvisningar om hur anpassningen ska utföras är det viktigt att förskrivaren har beredskap för att medverka vid anpassningen.

  Anpassning ska i huvudsak ske på Hjälpmedelscentralen. I särskilda fall kan förskrivaren beställa att anpassningen ska ske på förskrivarens enhet eller i patientens hem.

 • Specialanpassning inom CE-märkning
  Denna arbetsordertyp ska alltid användas när en specialanpassning beställs (utom i de fall du önskar ett kostnadsförslag innan tillverkning). Specialanpassningsanvisning ska bifogas med arbetsordern i webSesam för att beställningen ska vara komplett och kunna påbörjas. Läs mer under specialanpassning på vår hemsida, se val i vänstermarginal.
 • Specialanpass/anp inom CE-märk enl. kostnadsförsl
  Använd denna arbetsordertyp när du vill få ett kostnadsförslag på en önskad specialanpassning. Specialanpassningsanvisning ska bifogas arbetsordern i webSesam för att beställningen ska vara komplett och kunna påbörjas.Tänk på att specialanpassningsanvisningen måste vara detaljerad för att det ska gå att räkna ut ett pris. Efter att kostnadsförslag har lämnats kontaktar ni tekniker för att ge klartecken till tillverkning alternativ avblåsa specialanpassningen.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-01-14 09:34