Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Konsultation

Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland finns på 4 orter, Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. På Hjälpmedelscentralen finns tjänstesektionens konsultationsteam som ansvarar för konsultationer, information, specialanpassningar och anpassningar. Konsultationsteamen medverkar även vid utbildningar, utvecklingsarbeten, visningar av aktuellt sortiment samt vid upphandling av hjälpmedel. I konsultationsteamen arbetar hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker. Hjälpmedelskonsulenterna är till sin grundprofession legitimerade arbetsterapeuter, sjukgymnaster/ fysioterapeuter, sjuksköterskor eller logopeder.

Utifrån patientens behov och förutsättningar konsulterar förskrivaren Hjälpmedelscentralen angående val av hjälpmedel, anpassning eller specialanpassning. Hjälpmedelscentralens konsulenter är inte en remissinstans. Utprovning/ rådgivning kräver därför alltid en medverkande förskrivare. Konsultation som gäller en specifik patient beställs via arbetsorder i webSESAM, konsultationsunderlag bifogas. Bokning av konsultationstid kommer från november 2018 ske på något av följande sätt:

Mölndal och Uddevalla
Efter att en arbetsorder Konsultation kommit in till Hjälpmedelscentralen gör konsulenten ett försök att nå förskrivaren via telefonsamtal för att boka tid för antingen telefonkonsultation eller utprovning. Om det inte lyckas vid första försöket skickar hen ett mail med erbjudande om en tid. Den tiden har förskrivaren fem arbetsdagar på sig att bekräfta. Om tiden inte passar eller respons uteblir ligger det nu på förskrivaren att kontakta konsulenten för att komma överens om en annan tid.

Borås och Skövde
Efter att en arbetsorder Konsultation kommit in till Hjälpmedelscentralen bokar administrativ personal in tid för telefonkonsultation och vidare planering tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Om bokningspersonalen inte lyckas nå förskrivaren via telefonsamtal skickar de ett mail med erbjudande om en tid. Den tiden har förskrivaren fem arbetsdagar på sig att bekräfta. Om tiden inte passar eller respons uteblir ligger det nu på förskrivaren att kontakta konsulenten för att komma överens om en annan tid.

Det finns olika alternativ för att utföra en konsultation. Det kan vara som ett besök på Hjälpmedelscentralen, som hembesök eller via telefonsamtal. Välj det alternativ som passar för ärendet genom att kryssa för önskat val på konsultationsunderlaget. 


 Guide till förskrivare vid val av arbetsorder 

 • Konsultation
  Väljs när du önskar hjälp i någon av förskrivningsprocessens faser med råd, förslag och individuella inställningar gällande hjälpmedel till en specifik patient. Bifoga alltid konsultationsunderlag i arbetsordern. Kom ihåg att ange vem som är betalare. Detta är särskilt viktigt om det gäller en förtroendeförskrivning/konsultation. Vilket som är ditt betalarnummer för hjälpmedel i webSESAM kan kostnadsansvarig hjälpa dig med, det går inte att söka upp i webSESAM. När du väljer konsultation ska du också välja tjänsteprodukt i en rullist. Detta val hjälper webSESAM att styra konsultationen till rätt kompetens och att rätt betalare får fakturan.
 • Anpassning
  Det ingår i förskrivarkompetensen att kunna utföra sådana anpassningar som beskrivs i hjälpmedlets bruksanvisning/ brukarmanual/ förskrivarmanual. Denna arbetsordertyp används när du önskar teknikerhjälp att utföra en anpassning som kräver mer avancerad teknisk kompetens.

  Teknikern anpassar efter förskrivarens anvisning. På arbetsordern anger du exakt vad som ska göras (t.ex. balansera Cross rullstol genom att flytta drivhjul till läge B1 eller flytta upp fotplatta 15cm från golvnivå). Det är en justering inom gränserna för vad som är tillåtet och det ingår ingen rådgivning om lämpligaste anpassning eller utprovningshjälp – önskar du sådan hjälp ska du använda konsultation (även om det är teknikers hjälp du önskar).

  Om det inte går att ge exakta anvisningar om hur anpassningen ska utföras är det viktigt att förskrivaren har beredskap för att medverka vid anpassningen.

  Anpassning ska i huvudsak ske på Hjälpmedelscentralen. I särskilda fall kan förskrivaren beställa att anpassningen ska ske på förskrivarens enhet eller i patientens hem.

 • Specialanpassning inom CE-märkning
  Denna arbetsordertyp ska alltid användas när en specialanpassning beställs (utom i de fall du önskar ett kostnadsförslag innan tillverkning). Specialanpassningsanvisning ska bifogas med arbetsordern i webSESAM för att beställningen ska vara komplett och kunna påbörjas. Läs mer under specialanpassning på vår hemsida, se val i vänstermarginal.
 • Specialanpass/anp inom CE-märk enl. kostnadsförsl
  Använd denna arbetsordertyp när du vill få ett kostnadsförslag på en önskad specialanpassning. Specialanpassningsanvisning ska bifogas arbetsordern i webSESAM för att beställningen ska vara komplett och kunna påbörjas.Tänk på att specialanpassningsanvisningen måste vara detaljerad för att det ska gå att räkna ut ett pris. Efter att kostnadsförslag har lämnats kontaktar ni tekniker för att ge klartecken till tillverkning alternativ avblåsa specialanpassningen.

 

 

Senast uppdaterad: 2020-05-07 10:35