Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyregistrering och ändring av behörighet

Villkor och instruktioner för ansökan om tillgång till webSesam samt ändring/avslut av behörighet.

OBS! Beställning av produkter för stomi, diabetes, nutrition och inkontinens görs i Sesam LMN. Du hittar mer information här

 • Ansökan ska ske via elektroniskt ansökningsformulär:
   Ansökningsformulär webSesam 
 • Den som behörigheten söks för måste ha ett SITHS-kort.

 • Ansökan ska fyllas i med kontaktuppgifter till ansvarig chef.
 • Samtliga obligatoriska fält (markerade med *) måste vara ifyllda. Vid frågor om exempelvis kundnummer och buffertförråd eller formuläret i allmänhet kontaktas webSesam-support (010-473 80 80, knappval 4).
 • Efter att du registrerats som användare i webSesam (normalt ca 1 vecka) skickas instruktioner för inloggning till dig per e-post. Även ansvarig chef kommer att meddelas via e-post.
 • Anmäl alltid via formuläret all förändring (t.ex. tjänstledighet, namnbyte, byte av arbetsplats eller roll) anmäl även alltid när anställning upphör.
 • En användare som har beviljad åtkomst men inte använder systemet, d.v.s. inte loggar in under loppet av 24 månader, kommer få sin åtkomst återkallad och en ny ansökan krävs.
 • Borttagande av avvikande baskod i webSesam, rutin för behörighet.

Notera att:

 • Du ansvarar själv för din förskrivningsrätt, systemet sätter inga begränsningar utan ansvaret för beställningar ligger på beställaren själv.
 • Du ansvarar själv för att uppdatera dina personliga kontaktuppgifter såsom telefonnummer och epost i webSesam.
 • Åtkomst till systemet sker via validering med SITHS-kort. Du hänvisas till din organisations TjänsteID service vid problem med SITHS-kortet och tillhörande koder.
 • De personuppgifter du söker efter i systemet loggas.

Som chef är du ansvarig att regelbundet granska att användaruppgifter är korrekta för att användare på din enhet. Uppgift om vilka beställare som finns kopplade till kund inklusive dess eventuella förrådskopplingar finns att hämta via Crystal Reports; (Kundrapporter/Verksamhetsuppföljning/Registervård/Kund och förskrivarregister till Excel)
 

Rapporten fungerar som en sammanställning av förskrivare/beställare per kund och förändringar hanteras genom blanketten ”Ansökan om tillgång till webSesam samt ändring/avslut av behörighet”.

OBS! om du inte har tillgång till Crystal Reports kontakta din kundrepresentant, mer information hittar du här

 

 

 

Senast uppdaterad: 2020-02-26 13:56