Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Avtal

Avtal gällande hjälpmedel som utgör grundutrustning
i kommunala vårdgivares egna verksamheter


Vid sidan av Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel (Samarbetsavtalet) finns för medverkande vårdgivare möjlighet att under Samarbetsavtalets avtalsperiod köpa och hyra grundutrustning samt beställa service enligt förutsättningarna i detta avtal.

Parter

Den kommun i Västra Götaland som tecknat detta avtal om grundutrustning till sina verksamheter inom vård, omsorg och skola. 

Västra Götalandsregionen, genom Hjälpmedelscentralen, tillhandahåller enligt detta avtal grundutrustning till kommunen via Västra Götalandsregionens inköpscentral.

Bakgrund

Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel (Handboken). 

Enligt Handboken ska, utöver de hjälpmedel som förskrivs, verksamheter såsom biståndsbedömt särskilt boende, dagverksamhet, vårdenheter, förskolor och skolor ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Denna grundutrustning ska inte behöva omfattande individuell anpassning och ska utan större svårigheter kunna användas av de personer som vistas i verksamheten. Varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Exempel på grundutrustning är sängar, personlyftar, hygienhjälpmedel och transportrullstolar.

Syfte

Avtalet syftar till att möjliggöra tillgång till ett gemensamt produktsortiment av hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland, oavsett om produkten är personligt förskriven eller utgör grundutrustning. Ett gemensamt sortiment kan bidra till en god produktkompetens hos den personal som använder och hanterar dessa hjälpmedel, vilket i sin tur borde främja en god vård och omsorg för den enskilde. 

Omfattning och avtalsperiod

Detta avtal reglerar kommunens möjlighet att hyra eller köpa grundutrustning, vilket omfattar hjälpmedel inom Hjälpmedelscentralens ordinarie sortiment. Vilka hjälpmedel som kommunen kan avropa enligt detta avtal framgår av sortimentöversikter på Hjälpmedelscentralens hemsida samt i elektroniskt beställningssystem för hjälpmedel. Vid frågor om sortimentet kan kundtjänst på Hjälpmedelscentralen kontaktas.

Inom ramen för detta avtal ingår service (förebyggande och avhjälpande underhåll) på hyrda hjälpmedel, enligt gällande krav i Samarbetsavtalet. Besiktning utförs på de hjälpmedel som omfattas av besiktningskravet.
Utöver detta kan, efter överenskommelse, underhåll ske på köpta hjälpmedel som kommunen äger. 

Omfattningen av och hur beställning av service och underhåll av grundutrustning går till återfinns på Hjälpmedelscentralens hemsida.

Avtalet gäller för perioden 2019-10-01 – 2020-09-30. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med tre år i taget.

Prissättning

I priset för hyra och köp ingår leverans i funktionsfärdigt skick till angiven plats samt två års garanti (köpta produkter). Leverans i funktionsfärdigt skick till vårdgivare/förråd innebär att hjälpmedlet är monterat och
klart att använda (dock inte inställt efter individuellt behov).

Priserna följer Samarbetsavtalets priser och återfinns i det elektroniska beställningssystemet. Vid svinn eller onormalt slitage debiteras restvärdet.

Vid hyra av grundutrustning ingår service och underhåll i priset. Service och underhåll på köpta hjälpmedel debiteras enligt gällande timpris för tjänster inom Samarbetsavtalet.

Prisjustering kan komma att ske, i enlighet med Samarbetsavtalets principer, under avtalsperioden. 

Kommunikation mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen

Kommunen ska ange en kontaktperson för grundutrustning med namn, telefon, e-post och postadress. Vid behov ska kontaktuppgifterna uppdateras till kontaktperson på Hjälpmedelscentralen.

I samband med framtida produktupphandlingar ska kommuner som avser att avropa grundutrustning, på förfrågan, uppge en rimlig uppskattning av kommunens förväntade behov av det aktuella hjälpmedlet.

Kontaktpersoner på Hjälpmedelscentralen

https://regionservice.vgregion.se/hjalpmedel/vardgivare/vara-tjanster/grundutrustning/kontaktpersoner-hjalpmedelscentralen/

Detta avtal upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt original efter påskrift.

 


Senast uppdaterad: 2023-05-24 13:32