Workshop Kommunikationshjälpmedel

Om utbildningen

Välkommen till en halvdagsworkshop på olika teman inom hjälpmedel för kommunikation.
Tema varierar från år till år och genomförs på Hjälpmedelscentralen i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud.
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. 

Tidigare utbud av workshops kan bokas som uppdragsutbildning, dvs. efter förfrågan.

Temat för 2024 är Programvaran Grid 3.

Syftet med utbildningen är att ge dig som förskrivare en inblick i programvarans möjligheter till inställningar och anpassningar för att möjliggöra kommunikation.

Vad får du lära dig?

  • Grunderna i vilka inställningar man kan göra
  • Hitta och ladda ner färdiga anpassningar
  • Grunderna i hur man bygger en egen anpassning och hur man ändrar i befintliga anpassningar

Vilka delar består utbildningen av?

  • Teoretisk introduktion och genomgång av Programvaran
    Grid 3
  • Praktiskt moment där du får prova göra inställningar och anpassningar i programvaran

Vem vänder sig utbildningen till?

Logopeder och arbetsterapeuter med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildare

Hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker.

Tidigare workshops kan beställas som uppdragsutbildning

2023: Ögonstyrning och andra alternativa styrsätt
2022: Samtalsapparater med textbaserad kommunikation
2021: Tillverka pekkartor
Vår och höst 2019: Ögonstyrda samtalsapparater
Våren 2018: Alternativa styrsätt
Hösten 2018: Programvaran Grid 3
Våren 2017: PODD, Pragmatisk Organisering av Dynamisk Display
Hösten 2017: Enklare samtalsapparater

 

Läs mer om hur du efterfrågar en utbildning.