Hälso- och sjukvårdsnära service - Östra

Eva-Susan Atterfors

Områdeschef, Område Östra
Telefonnummer

Ann Forsberg

Servicechef, Område Östra
Telefonnummer
Lokalvård Servicezon 6, Psykiatrin, Rågården Serviceteam, Kök och Restaurang

Anne Lind

Servicechef, Område Östra
Telefonnummer
Lokalvård Servicezon 1, Centralkliniken och Servicezon 3, Infektionskliniken, Östra sjukhuset

Cecilia Fennick

Servicechef, Område Östra
Telefonnummer
Internlogistik, Storstäd och Maskinkörning, Östra sjukhuset

Jacob Kropp

Servicechef, Område Östra
Telefonnummer
Lokalvård Servicezon 1, Centralkliniken och Servicezon 3, Infektionskliniken, Östra sjukhuset

Kenny Svanlund

Servicechef, Område Östra
Telefonnummer
Patienttransport och säkerhetsuppdrag, Östra sjukhuset

Niklas Norström

Servicechef, Område Östra
Telefonnummer
Lokalvård Obstetrik, Östra sjukhuset

Rickard Algotsson

Servicechef, Område Östra
Telefonnummer
Lokalvård Servicezon 4, Kvinnokliniken och VårdNäraService (VNS), Östra sjukhuset
Senast uppdaterad: 2019-04-25 09:42