Regiontransport

Budtransport

Tjänsten innebär transport av diagnostiska prover till och från laboratorium, leverans och returer av post, paket, läkemedel mm till öppenvård och övriga regionverksamheter utanför sjukhusen samt borttransport av riskavfall (ADR).

Regiontransporter är Västra Götalandsregionens åkeri för transporter av prover, läkemedel, post och mindre gods. 

Regiontransporters chaufförer besöker dagligen de flesta av regionens förvaltningar och vårdinrättningar. Genom nätverket av transportslingor går det att skicka post och gods internt inom hela regionen och vi når 95% av regionens verksamheter inom 2 arbetsdagar. 

Alla turslingor planeras med utgångspunkt att uppnå största möjliga kvalitet för transporter av diagnostiska prover.

Miljö, återvinning och transport av farligt gods

Titel

Post anvisningar, blanketter mm

Titel

Extern budtransport, PostNord

Har du behov av extern budtransport kvällar/helger eller en transport utomlands kontakta avtalad leverantör PostNord.

020 - 96 96 96

Du måste ange följande vid beställning:

  • Fakturaadress
  • FE-nummer
  • Ansvarsnummer
  • Beställarid

Avtal och priser finns i Avtalskatalogen Amesto

Senast uppdaterad: 2019-01-16 07:52