Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sahlgrenska universitetssjukhusets konferensservice

Lokalbokning via webb (endast SU)

 • OBS! Lokalernas platsstorlek har minskats under en period för att harmonisera med restriktionerna. 
 • Har du svårt att ändra sluttid på bokning via webb klicka här
 • Obs! Ring bokningen på 031-3421060 för aktivering av denna funktion. Krävs endast vid första tillfället!
 • Obs! Fikabokningar ska INTE göras via webbokningen eftersom beställningen inte kommer fram till Gastronomen! För detta kontaktas respektive sjukhus Gastronomen istället.
 • Behöver du hjälp med bokning?
  Kontakta oss på 031-342 10 60 enligt tider längre ner

Lokalerna är fria att boka för alla verksamheter inom Sahlgrenska Universitetsjukhuset.

Verksamheter från VGR:s övriga förvaltningar har möjlighet att boka med fyra veckors framförhållning. För prisuppgift, kontakta SU:s Konferensservice. 

Uppgifter vi behöver av dig

De uppgifter vi behöver för Din bokning är följande:

 • Datum
 • Tid
 • Lokal
 • Antal deltagare
 • Ansvarsnummer eller fakturaadress
 • Syfte
 • Behov av AV-utrustning
 • Eventuell beställning av konferenskaffe

Informationsdisk och konferensbokning Sahlgrenska

Kontakta oss

Lokalbokning
031-342 10 60

Måndag-Fredag 08.00-12.00
samt 13.00-16.00

Aktuellt

Aktuellt Konferensservice

Till dig som ska boka en föreläsnings- eller möteslokal
Covid-19-pandemin och risken för smittspridning kräver att mötes- och utbildningsaktiviteterna på sjukhuset anpassas så att de känns säkra.
Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och för anställda vid sjukhuset gäller följande:
 1. Inga samlingar med fler än 50 personer fysiskt närvarande får förekomma
 2. Vid all samling med fysisk närvaro ansvarar närmaste linjechef eller den som är ansvarig för mötet att fysisk distansering mellan deltagarna under hela samlingen, inklusive pauser, upprätthålls med minst 1,5 meter mellan varje deltagare
 3. Den som tillhandahåller lokaler för bokning ansvarar för att bokning sker så att maxantalet personer (50 stycken) som får samlas i lokalen inte överskrids vid bokningen och att kravet på avstånd mellan deltagarna (minst 1,5 meter) kan upprätthållas.
 4. Fysiska möten ska inte äga rum om de inte är nödvändiga och om det finns tekniska möjligheter att hålla möten via digitala tjänster
 5. Endast kurser och sammankomster som är nödvändiga för att säkerställa kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonal att på ett adekvat sätt utföra sitt hälso- och sjukvårdsarbete får förekomma tills vidare. Kurserna/sammankomsterna ska ske via digitala medier om möjligt och fysiska samlingar får endast ske internt, med ovanstående restriktioner. Deltagande i externa kurser, vare sig de ges av Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller av annan organisatör, får endast ske i digital form.

Rekommendationer VGR

Om du ändå måste boka ett fysiskt möte, tänk på följande:
 
 • Se till att lokalen du bokar är anpassad efter hur många som ska delta i mötet så att det finns utrymme för deltagarna att hålla avstånd till varandra.
 • Ordna gärna så att deltagarna kan komma och gå i omgångar före och efter mötet för att undvika att folksamlingar uppstår.
 • Fundera på hur pauserna ska ordnas så att det inte blir trängsel, till exempel vid kaffevagnen/fikabordet.
 • Var särskilt försiktiga om lokalen ligger i närheten av en verksamhet där patienter rör sig.
 • Meddela deltagare/arrangör om hur de ska avboka vid förkylningssymptom. 
 • Förbered för alternativ om deltagare/arrangör blir sjuka, till exempel genom att boka om eller göra om till digitalt möte.
Tänk på att avboka lokal om du inte behöver använda den!

Information från FHM

Konferenslokalerna på Östra CK bokningsbara 2021

Den planerade ombyggnationen på Centralkliniken som kommer att beröra konferenslokalerna Östra aulan, Flädern och Misteln är framflyttad. Detta innebär att vi öppnar bokningsmöjligheten för lokalerna igen. 

Oterdahlska huset stängt för ombyggnation

Ersättningslokaler finnes på Kronhusgatan 2 F under perioden.

Cateringleverantör på samtliga sjukhus inom SU är Restaurang Gastronomen.

Cateringservice 

I de fall catering har hämtats av kund själv, måste matrester och övrigt material bortforslas efter avslutad bokning. I förekommande fall debiterar vi kunden för extrastäd.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Konferensservice erbjuder ett stort och varierat utbud av kurs- och konferenslokaler - allt ifrån små, intima rum för 3-10 personer till modernt utrustade aulor för ett par hundra deltagare. 

Servicevärdar

Servicevärdar finns under dagtid, kl 07.30—15.30, på Östra sjukhuset samt 07.30-16.00 på Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus. Dessa är behjälpliga med enklare igångsättning av utrustningen.
Värdarna bör kontaktas i förväg då de delvis också har andra arbetsuppgifter och kan vara uppbokade vissa tider.

 • Konferenstekniker Sahlgrenska sjukhuset tfn 342 87 88
 • Servicevärd Östra sjukhuset tfn 343 54 05
 • Servicevärd Mölndals sjukhus tfn 343 20 02

Vänligen tänk på att värdarna inte är tekniker utan endast står till tjänst med en översiktlig förevisning av utrustningen.

Vid större arrangemang rekommenderas kunden att boka tid i förväg för att lära känna utrustningen samt testa presentationen.

Kvällstid har vi tyvärr ingen service i lokalerna.

AV-utrustning

Manual finns i konferenspärmen i varje lokal.

Datoranvändning

Konferensservice lämnar ingen support på användning av egen dator i salarna.
Kund måste själv ha nödvändiga kunskaper för detta.
Nätuppkoppling får endast ske med intern dator.  

Möblering

Vid ommöblering ska standardmöblering återställas. Hur denna ser ut finns avbildat på en ritning vid entrén till varje lokal. Information finns också i konferenspärmen i lokalen samt i lokalförteckningen på konferensservice webbsida på intranätet.
Kund som inte återställer möbleringen, kan komma att debiteras för detta.

Belysning

Belysning ska alltid släckas efter avslutad bokning. Vissa lokaler har belysningen kopplad till lokalens larmfunktion. Vid pålarmning släcks belysningen i lokalen.

Låsning

Fönster, nödutgångar och dörrar kontrolleras och stängs.
I förekommande fall larmas lokalen enl anvisning.

Kvarglömt/upphittat

Kvarglömda saker kan efterfrågas hos Konferensservice eller hos serviceansvarig. Återfås mot beskrivning. Upphittade saker kan lämnas direkt till resp serviceansvarig på lokalen.

Felanmälan för Sahlgrenska universitetets konferensrum

Vi tar emot felanmälan under kontorstid 08.00-12.00 samt 13.00-16.00 tfn 342 10 60.

 • Vänligen ange sjukhus och lokal samt bifoga en beskrivning av felet.
 • Vi återkopplar till Dig så fort vi kan, därför ber vi Dig att också uppge namn och telefonnummer.
 • Om det gäller AV/IT-utrustning kan vi i vissa fall lämna telefonsupport eller förmedla ärendet vidare till VGR IT Service Center.
 • Kvällstid har vi tyvärr ingen support eller service på AV-utrustning.
  Vid akuta fel av fastighetskaraktär under övrig tid hänvisas till Västfastigheters jour på respektive sjukhus.

Västfastigheters jour

Frågor, synpunkter eller förslag kontakta

Helena Olsson helena.e.olsson@vgregion.se
0736-60 15 15. 

Shervin Goharpour

Teamchef 0769-40 27 99

Sukai Jeng

Bokningsansvarig 031-342 10 60

Attila Varady

Konferenstekniker 031-342 87 88

Johnas Gårdfalk

Konferenstekniker 0761-40 33 82

 

Senast uppdaterad: 2021-03-24 13:28