Bussturer - NUturen, REturen och SUturen

Personaltransporter

Regionservice transporterar personal mellan olika delar av verksamheten. Exempel på detta är SUturen och REturen.

Ändrad tidtabell

Från och med den 20/8 2018 gäller en ny busstidtabell.