Patienttransport Sahlgrenska sjukhuset

Logbuch - beställningsystem för patienttransporter

Magnus Martinsson

TF. Teamchef
Telefonnummer
E-post

Kaj-Ove Roos

Objekspecialist Logbuch
Telefonnummer
E-post

Sahlgrenska sjukhuset
Patienttransporter 031-34 272 95 och 031-34 217 50

Säkerhet, vägvisning, övriga frågor 031-34 272 94 dygnet runt

Anhörigrum på Sahlgrenska
Anhörigrummen är för tillfället inte tillgängliga pga ombyggnation. De kommer snart öppna på nytt. Ring 031-34 272 94 vid eventuella frågor.

Ringklippning på Sahlgrenska
Utföres av Akutvakten Sahlgrenska
031-34 272 94

 

Magnus Martinsson

Teamchef Akutvakmästeri, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-16 16:29