Sahlgrenska sjukhuset - Patienttransport

Logbuch - beställningsystem för patienttransporter

Magnus Martinsson

TF. Teamchef
Telefonnummer

Kaj-Ove Roos

Objekspecialist Logbuch
Telefonnummer

Sahlgrenska sjukhuset
Patienttransporter 031-34 272 95 och 031-34 217 50

Säkerhet, vägvisning, övriga frågor 031-34 272 94 dygnet runt

Närståenderum på Sahlgrenska
Övernattningsrum för närstående till patienter finns nu i tillfälliga lokaler på plan 99 nära Apoteket. Det rör sig om enklare faciliteter utan tillgång till dusch eller kök. Det är tänkt att närstående ska använda rummen i enbart 1-2 nätter, men om särskilda behov finns kan det göras undantag.

Vid bokning kontaktar avdelningen Vaktmästeriet på tel. 031-34 272 94. Den närstående behöver signera ett kontrakt när denne kvitterar ut sitt nyckelkort. 

Ringklippning på Sahlgrenska
Utföres av Akutvakten Sahlgrenska
031-34 272 94

 

Magnus Martinsson

Teamchef Akutvakmästeri, Sahlgrenska sjukhuset
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-09 08:56